Huset som ligger i Havna Allè 15 i Oslo kalles for Villa Dammann. Navnet kommer av at bygget i 1932 ble bygget til en grosserer ved navn Axel Dammann.

Huset er kjent for sitt arkitektoniske uttrykk og fikk i 1937 premie for den gode arkitekturen. Huset og området rundt er kjent landet rundt på grunn av sitt tydelige «funkis» preg, faktisk er huset av denne grunn fredet av Riksantikvaren.

Man håper gjennom fredningen å beholde et av modernismens tydelige uttrykk i Norge. De mener nemlig at hele huset, hagen, garasjen har tydelige historiske trekk tuftet på funkis-stilen.

Det er en del kjente folk som har bodd i huset. Blant annet den kjente arkitekten Sverre Fehn, men siden 1999 har den kjente forleggeren og polfareren Erling Kagge eid huset.

Huset i seg selv er en klassisk og unik funkisvilla laget av betong. Arkitektene Arne Korsmo og Sverre Aasland tegnet bygget hovedsakelig som en bolig for grosserer Axel Dammann. Bygget var ferdig i 1932.

Nabokrangel

Erling Kagge gikk til Riksantikvaren og spurte om hjelp da naboene hans hadde lyst til å reise en boligblokk på nabotomten ved siden av Villa Dammann. Riksantikvaren valgte å midlertidig frede området rundt Villa Dammann, og dermed må byggingen av boligblokken flyttes til et annet sted.

Riksantikvaren sies selv at de ikke er prinsipielt imot bygging av en boligblokk på tomten ved siden av Villa Dammann. De mener riktignok at boligblokken må passe bedre sammen med det fredede funkis-huset. Samtidig sier de at en stor boligblokk vil komme i konflikt med reguleringsplanen i området.

Riksantikvaren vil permanent frede et arealbelte på ni meter rundt Villa Dammann-tomten for å unngå at samme problemstilling skal dukke opp i fremtiden. De har også invitert Plan- og bygningsetaten og boligblokk-utbyggeren til å komme frem til en løsning sammen.

Man understreker også at huset ikke kun er viktig i norsk sammenheng, men at det også er viktig for internasjonal modernistisk arkitektur.

Arne Korsmo

Korsmo, en av arkitektene bak Villa Dammann, blir ansett som en av Norges beste arkitekter gjennom tidene. Han hadde et øye mot resten av verden, reiste mye og var glad i å suge til seg ny kunnskap. Han videreførte denne kunnskapen om resten av verden inn i byggene sine. Korsmo fikk sin utdannelse i Trondheim, ved det som nå heter NTNU, og jobbet for flere ulike byråer inntil han startet et kontor sammen med Sverre Aasland i 1929.

Korsmo tegnet spesielt flere unike villaer rundt om i Oslo. Disse er som oftest blitt tatt godt vare på og kan besøkes den dag i dag. Han har tegnet både funksjonelle boliger og mer eksperimentelle og unike byggverk.

Oslo Museum sammen med Nasjonalmuseet har tidligere arrangert turer for store og små til de ulike villaene tegnet av Korsmo. På disse turene vil du lære mye nytt om Oslos arkitektur og byplanlegging gjennom årene, og spesielt om Arne Korsmo sitt liv og virke. Disse turene er gratis og er lagt opp slik at de yngste også skal kunne være med.

Selges for høye priser

Det hender at noen av Korsmo sine perler blir lagt ut for salg, da er som regel interessen svært stor. I 2012 ble en av Korsmo sine funkisboliger lagt ut for salg i Slemdalsveien på Frøen. Denne boligen ble bygget i 1936 til hans personlige venn Louis Benjamin. Denne spesielle bygningen ble priset og taksert til 12,5 millioner kr i 2012.

Den ansvarlige eiendomsmegleren forteller at eiendommer som er tegnet av en så kjent arkitekt sjeldent blir lagt ut for salg og at disse boligene er interessante for et nisjemarked. Likevel merket man i sammenheng med salget av boligen at interessen var overraskende stor for en bolig i den prisklassen.