Risk Kirke ble bygget i 1932 og står på Ris i Oslo. Kirken ble innviet den 12. juni samme år som den ble bygget. Hele innvielsen kostet i overkant av 700.000 kroner.

Kirken er bygget i betong og har rundt 500 sitteplasser for publikum.

Arkitektur

Siden tomten er formet nord-sør er også kirken vendt denne veien. Denne skiller seg fra de fleste andre kirker som typisk er vendt vest-øst. Billedhugger Sigri Welhaven har bygget kristusfiguren som henger over der koret står i kirken. I 1932 laget Hugo Lous Mohr altertavlen av Kristus.

Kirken fikk et fremragende nytt orgel i 2011.

Kirkeklokker

Kirken har tre klokker, hvorav alle er fra 1930 og alle har skrevet «Riis kirke – Anno 1930» på seg. Det er den anerkjente arkitekten Carl Berner som har tegnet de ovennevnte klokkene. Den tyngste av de tre klokkene veier hele 1746 kilo og var den største klokken som var laget i Norge i 1930. Den letteste av klokkene veier 550 kilogram.

Kirken er et viktig kulturhistorisk minne og står i Riksantikvarens kulturminnebase.

Beskrivelse av innvielsen

Riis kirke ble signet og innviet av biskop Lunde i 1932. Seremonien ble av Aftenposten kalt «stemningsfull og vakker». Før seremonien startet så samlet biskopen, kirkemedlemmer, geistlige, sognestyret og andre seg på Riis gård og gikk i tog sammen mot kirken. Utenfor kirken sto speidergutter klare med flagg og faner for å feire at kirkens representanter kom frem til kirken.

Hele kirken var fylt til randen av geistlige, kirkerepresentanter og vanlige folk da organisten begynte å spille. På slaget klokken 11 kom også kongen og hilste den nye kirken velkommen.

Ris Kirke er tegnet i nyromansk ånd og fundamentet er i betong. Man kaller ofte kirken for «Englekirken» siden altertavlen i kirken har svært mange engler.

Man kaller Ris kirke en langkirke, den har fasade av tegl og skifertak. Det høye tårnet har et pyramidetak. I nærheten av kirken står det oppført et frittstående menighetshus, dette ble også ferdig i 1932.

Historien

Allerede i 1919 bestemte songnestyret i Vestre Aker å kjøpe et område av Riis gård med tanker om å bygge en ny kirke der. To år senere bestemte man for å jobbe etter Jørgen Berner og Carl Berner sine tegninger, og året etter nedsatte man en komite for å følge med på arbeidet.

Dog førte økonomiske problemer til at byggingen ble forsinket, dermed bestemte man seg for å forenkle tegningene for å spare penger og få byggeprosessen i gang. I 1926 startet man med arbeidet og to år senere la man ned grunnsteinen.

Utsmykning

På toppen av kirketårnet står Olav den Hellige. Skulpturen er vakkert utformer av Carl Berner og Arthur Gustavson, i hendene har skulpturen skjold, spyd og kors.

Inne i bygget er de nydelige glassmaleriene utformet av Per Vigeland. Kirkeveggene er også dekorert med en minnetavle over de som døde i 2. verdenskrig.

Konflikt med Riksantikvaren

Ris kirke brukte før 2011 et Jørgensen-orgel. Men man bestemte seg for at man ville ha et nytt og mer moderne orgel, dermed begynte man i 2007 å samle inn penger for å kjøpe et nytt et. Dette likte ikke Riksantikvaren og de valgte å frede det gamle orgelet i kirken. Man greide samme år å bli enige med Riksantikvaren om å beholde fasaden, mens orgelet kunne byttes ut. Det nye orgelet ble flyttet inn i 2010 og den offisielle innvielsen skjedde i 2011.

Begravelser

Kirken har en urnelund, men ikke tradisjonelle begravelser, disse finner sted på Voksen kirkegård. Det finnes et minnesmerke på området for å hedre de som ble ofre for lobotomi og liknende overgrep og forbrytelser ved helseinstitusjoner i Norge.