Området som ligger sørøst for Vestre Aker bydel i Oslo heter Vinderen. Dette området er hovedsakelig et boligområde og består av flere eneboliger. Strøket er lett tilgjengelig, blant annet på grunn av Vinderen stasjon, som er en t-banestasjon på banen opp mot Holmenkollen. I nærheten av t-banestoppet finnes det et lite sentrum med små butikker og spisesteder.

Det finnes også et par ambassader på Vinderen, blant annet den kinesiske ambassaden og den indiske residens.

Opprinnelig het Vinderen «Vindarvin» som betyr «vingård».  Det første ordet, «vin» er muligens et tidligere navn på elven som nå heter Sognsvannselven som snegler seg ned fra skogen på Gaustad.

Vinderen slutter ved ring 3 i nord og vest, ved sognsvannselven i nærheten av Rasmus Winderen veien, og blir avgrenset av  t-banen i øst. Det vil si at Ris og Gaustad ligger nord for Vinderen, østover har man Blindern og i sør ligger Borgen.

Butikker

I tak med årene har også Vinderen blitt mer moderne. Det finnes blant annet flere butikker i og rundt Vinderen Senter. Man trenger ikke lenger reise andre steder for å handle, man kan finne butikker med det meste på Vinderen.

Noen av de nye butikkene som er dukket opp er Jernia, Princess og Norli. I tillegg til dette har man mer spesielle butikker som for eksempel Howard og Briskeby Gods.

Økning

Det har vært en stor økning av innflyttere i den øverste delen av Vinderen. Det er blitt bygget på mange store private hageområder og mange ubebygde åssider er nå fullt av hus. Tidligere viktige institusjoner som Voksenkollen Hospits og Fossheim hotell er blitt revet for å gjøre plass til nye boliger.

Det er også blitt flere barn i området. Fra 1991-1997 er andelen barn i alderen 6-12 år økt med cirka 35 prosent. Slemdal skole har stått i 75 år og var i 1997 landets største barneskole. Flere rom som tidligere ble brukt som ekstra rom blir nå tatt i bruk som klasserom og det er blitt flere parallellklasser. Prognoser viser at det snart vil bli nødvendig med en skole til.

Det pågår også en diskusjon i bydelen om nødvendigheten av å bygge nye ungdomsskoler. Det er nemlig slik at ungdomsskolene på Ris og Midtstuen ikke vil greie å ta seg av alle elevene som kommer fra Vinderen.

Ildsjel

Vinderen Historielag og spesielt Finn Holden har fått Vestre Aker sin kulturpris for sitt arbeid med Vinderens historie. Holden har blant annet vært rektor ved Persbråten skole og har i over tretti år bygget opp engasjementet rundt lokal historie blant de unge. Vinderens historielag er under Holdens sin ledelse blitt et av de største i landet og gir jevnlig ut hefter med informasjon og historiske fakta om lokalmiljøet. Allikevel er det ikke bare lokal historie som står i fokus, Holden har også skrevet mye om Oslo-historie generelt.

Kontrovers

Det finnes også andre ildsjeler i området. Bo Callander har satt inn en mangeårig innsats for å spre idrettsglede gjennom Røa I.L. Det fantes flere stemmer som mente at han burde fått prisen istedenfor Holden.

Men juryen fant at Holden sin langvarige innsats for å dele Vinderens historie trumfet alt annet dette året. Det er nemlig sjeldent at en enkeltperson engasjerer seg så mye i lokalhistorie som det Holden har gjort.

Holden selv er godt fornøyd med å motta prisen og mener den gir han en ekstra giv til å fortsette å spre ordet om Vinderens lokale historie. Han har, i tillegg til å gi ut flerfoldige hefter, også gitt ut to store bøker om Oslo sin historie. Han forteller at Vinderen og Vestre Aker bydel har nok av historisk informasjon som enda ikke er blitt fortalt.