Bjørnsgard er benevnelsen på en gruppe laftehus som ligger nord for Bogstadvannet ved Oslo. Alle byggene er fredet og av høy verdi. Husene er blitt flyttet fra andre steder i Norge, blant annet fra Østerdalen, Gudbrandsdalen, Setesdal, Telemark og Akershus. En kirurg ved navn Anton Raabe ervervet området fra Bogstad gård på 30-tallet. Raabe ville ha en skihytte i marka et sted og bestemte med det mål for øyet å fikse opp en gammel laftehytte fra 1700-tallet. Denne hytten lå originalt i Akershus, dermed måtte han flytte hele bygningen til den nye tomten.

Etter et par år gjorde han det kjent for folk at han så etter gamle hytter og hus som var i dårlig stand. Han valgte seg ut en del hus og hytter og flyttet så alle disse til Bjørnsgard ved hjelp av en hær av håndverkere og fagmenn. I 1939 hadde det suksessfullt flyttet mange av de gamle husene til den nye tomten utenfor Oslo, og man kunne se at Raabe sitt prosjekt begynte å falle på plass. Anton Raabe valgte da også å bo fast på gården. Navnet lånte han fra en av familiene som hadde donert en del av bygningene til prosjektet.

Krig truer

Da 2. verdenskrig brøt ut ble Raabe bekymret for at den tyske okkupasjonsmakten skulle ta over Bjørnsgard. Det viste seg at tyskerne var svært interessert i denne typen nordiske kulturhistoriske minner og lovte dermed at den pågående krigen og okkupasjonen ikke skulle føre til rasering av Bjørnsgard.

I 1945 ble Raabe gift med en skuespillerinne ved navn Tore Segelcke. På dette tidspunkt var det ikke særlig rom på Bjørnsgard til flere hus, men paret begynte dermed å samle hus til andre feriedestinasjoner i Norge, blant annet i Huldreheimen og Folldal.

Oslo kommune og Raabe familien

Tore fortsatte å bo på Bjørnsgård etter at mannen hennes, Raabe, gikk bort i 1959. Året før Tore selv døde, i 1978, donerte hun hele området til Oslo kommune slik at husene kunne bli tatt vare på og kulturminnene bli bevart. Ekteparet er gravlagt på området.

Kommuneovertakelsen var dog ikke uten problemer. Det oppsto raskt interessekonflikter og ulike økonomiske problemer, samlet førte dette til at Oslo kommune la Bjørnsgard ut for salg. Området ble forsøkt solgt for 11 millioner i 1988. I 1989 kom Bjørnsgard ANS på banen, dette var en samling av Raabes slektninger i tillegg til rederen Knut Kloster jr. Bjørnsgard overtok området for rundt 2 millioner kroner. Man fant senere ut at kommunen var svært nære å gi området gratis til Dagbladet, fordi de trengte en firmahytte. Fra og med 1989 er Bjørnesgard vært privat eid.

Området

Det finnes totalt 18 gamle bygninger på området utenfor Oslo ved Bogstadvannet. De er fra ulike steder rundt om i Norge, men har det til felles av at de er svært gamle, noen helt fra middelalderen, og at de har stor kulturhistorisk verdi. Fire av bygningene er også blitt fredet. Husene er fordelt på to ulike tun på tomten og er hovedsakelig innredet med eldre møbler. Ekteparet Raabe har også samlet sammen hus to andre steder i Norge, nemlig i Huldreheimen og Folldal.

Ute etter samarbeidspartnere

Bjørnsgard ANS har sendt ut skriv hvor de forteller at de er interessert i flere samarbeidspartnere og eiere som kan hjelpe dem å bevare noen av de eldste husene som finnes i Norge. De forteller at de vil ha hjelp til å ta vare på det pene lille folkemuseet som ligger ved Bogstadvannet utenfor Oslo. Området brukes også nå om dagen til private arrangementer i forbindelse med høytider og arbeidslivet. Blant annet valgte tidligere statsminister Bondevik og ta med seg Bill Clinton til Bjørnsgard da han var på statsbesøk i Oslo.