Denne nettsiden vil omhandle området i Oslo ved navn Vinderen. Området består hovedsakelig av boliger, og er i all hovedsak et boligområde litt utenfor sentrum. På tross av at det ligger litt utenfor byen kan man lett komme seg dit ved hjelp av kollektiv transport. I tillegg til boliger er det også et par ambassader i området.

Det opprinnelige navnet til Vinderen er «Vindarvin» som kan oversettes til «vingård». Man antar at det første ordet i navnet kan være et tidligere navn på en av elvene i nærheten.

Den siste tiden har Vinderen utviklet seg til å bli mer enn bare et område for eneboliger og familier. Det er også et lite sentrum der nå, og det er de siste årene kommet flere populære kjedebutikker og frittstående butikker på Vinderen.

Området er også i økende grad blitt populært, noe som understrekes av de mange innflytterne som har kommet til området. Mange tidligere ubebygde tomter er nå fullt opp av hus og blokker.

Det er også kommet langt flere barn i området, noe som har ført til et press på barneskolen i lokalmiljøet. Derfor er det i senere tid blitt snakk om å bygge nye skoler på ungdoms- og videregående trinn slik at barna på Vinderen skal slippe å reise så langt.

Finn Holden er en kjent mann på Vinderen. Han er en ildsjel og er blant annet leder for Vinderen Historielag. Denne mannen fikk Vestre Akers kulturpris for sitt arbeid med å spre kunnskap om Vinderens, og Oslos, historie.

Andre ting som vil bli skrevet om på denne nettsiden:

Røa Kirke

Denne kirken blir kalt for en funkis-kirke på grunn av sin moderne funkis-arkitektur. Kirken er bygget i betong, og er tegnet av Georg Greve som jobbet som arkitekt for kommunen. Kirken er godt gjennom flere endringer og er blitt en typisk arbeidskirke. Det vil si at kirken har flere forskjellige rom og er like mye en møte- og arbeidsplass som det er en kirke. Den brukes hele uken og ikke bare på søndager.

Bjørnsgard

Det finnes flere verneverdige kulturhistoriske minner på Vinderen og Vestre Aker bydel. Et av disse er Raabes Bjørnsgard. Dette er navnet på laftehus som er blitt hentet fra rundt om i landet og er blitt restaurert og plassert ved Bogstadvannet rett ved Oslo. Noen av husene er vernet og noen er svært gamle, helt fra middelalderen.

Villa Dammann

Boligen har fått navnet sitt fra grosserer Axel Dammann som ga arkitekten Arne Korsmo oppdraget å tegne huset. Huset ble oppført i 1932 og er siden den ble bygget blitt et funkis-symbol for hele Norge. I 1937 fikk arkitekten en premie for den fremragende arkitekturen. I dag er huset blitt fredet av Riksantikvaren.

Villa Stenersen

Dette er nok en bolig tegnet av Arne Korsmo, denne gang til finansmannen Rolf E. Stenersen. Stenersen ønsket seg en bolig som hans familie kunne bo i, samtidig som det også skulle være et kunstverk i seg selv. Dermed fikk arkitekten nokså frie tøyler. Dette er også tydelig i utformingen, hvor Korsmo har vært innovativ og eksperimentell. Huset er blant annet svært formelig, og de ulike rommene kan forandres ved hjelp av bevegelige plater og vegger.

Grimelund gård

Grimelund gård ligger i Vestre Aker i Oslo. Det er ikke bevist eksakt når driften av gården startet, men man er sikker på at den har vært i drift i over 700 år. Noen fagfolk mener også at det har ligget en vikinggård på samme tomt.

Under 2. verdenskrig var gården møteplass for en motstandsgruppe som kalte seg «Kretsen». De brukte gården blant annet fordi det fantes man ulike rømningsveier om Gestapo skulle komme og banke på døra.

I tillegg til dette vil du på siden finne flere interessante artikler om Vinderen og bydel Vestre Aker.